پرونده معدن خواف روی میز کمیسیون اصل نود

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، از پیگیری موضوع معدن ققنوس خواف و تأخیر وزارت صمت در واگذاری این معدن به پیمانکار جدید خبر داد.

گفتنی است معدن سنگ آهن خواف یکسال است که تعطیل می باشد و بهره برداری از آن کاملا متوقف شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3577351/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%AF

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ آقای نصراله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری معدن ققنوس خواف، گفت: قرار است دستگاه‌های نظارتی، گزارش‌های خود را درباره معدن به کمیسیون اصل نود مجلس شواری اسلامی ارسال کنند.