پیش‌بینی اعتبارات لازم برای رفع نقاط حادثه‌خیز در بودجه امسال


پیش‌بینی اعتبارات لازم برای رفع نقاط حادثه‌خیز در بودجه امسال

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: پیش بینی اعتبارات لازم برای تکمیل و بهره برداری از پروژه‌های بر زمین مانده از جمله رفع نقاط حادثه خیز در محورهای حمل ونقل یکی از ویژگی های ممتاز قانون بودجه ۱۴۰۳ است.

به گزارش ایسنا، ‏داود منظور معاون رئیس جمهور در صفحه مجازی خود ضمن یادآوری ویژگی های ممتاز قانون بودجه ۱۴۰۳ عنوان کرد: پیش بینی اعتبارات لازم برای تکمیل و بهره برداری از پروژه‌های اولویت‌دار و توجه ویژه به مسائل بر زمین مانده در سطح استانی و ملی از جمله رفع نقاط حادثه خیز در محورهای حمل ونقل یکی از ویژگی های ممتاز قانون بودجه ۱۴۰۳ است.

انتهای پیام 


منبع: https://www.isna.ir/news/1403022316373/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84