پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی شبکه پایاب سد حوضیان

وی با بیان اینکه این سد از نوع سنگریزه‌ای با هسته رسی که ۷۲ متر ارتفاع دارد، بیان کرد: طول تاج  سد ۵۳۳ متر، حجم مخزن ۳۱.۲ میلیون متر مکعب و حجم تنظیم آب ۲۰.۵۴ میلیون متر مکعب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با بیان اینکه بخشی از تملک اراضی سد هنوز کامل نشده است، گفت: ۶۰۰ هکتار از شبکه به بهره‌برداری رسیده و مابقی شبکه ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که برای تکمیل آن ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: شبکه پایاب این سد ۳۰۰۰ هکتار بوده که ۲۲۵۰ هکتار توسعه و ۷۵۰ هکتار بهبود است.

وی با اشاره به اینکه در اهداف اجرای سدهای لرستان هیچ تغییری حاصل نشده است، بیان کرد:  کنترل سیلاب، ذخیره و تأمین آب  شرب، کشاورزی و گردشگری از جمله اهداف ایجاد سدها در لرستان است.

حسن‌نژاد اضافه کرد: پیشرفت فیزیکی ساختمان سد مخزنی حوضیان ۹۶ درصد و پیشرفت فیزیکی شبکه پایاب ۸۰ درصد است.

ایسنا/لرستان مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان از پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی شبکه پایاب سد حوضیان خبر داد.

وی اضافه کرد: اعتبار هزینه شده برای احداث ساختمان سد ۱۷۰ میلیارد تومان، تکمیل ساختمان سد ۷۰ میلیارد تومان و اعتبار مصوب سال ۱۴۰۱ برای ساختمان سد ۲۱ میلیارد تومان است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401073016421/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%AF-%D8%AD%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86

حسن نژاد با بیان اینکه متاسفانه ردیف بودجه شبکه پایاب این سد بسته شده است، اضافه کرد: از محل اعتباراتی که تحت عنوان دیون به این پروژه داده بودند شبکه پایاب توسط پیمانکار ساماندهی می‌شود.

این مسئول افزود: با ایجاد این سد برای ۱۵۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

داریوش حسن‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سد مخزنی حوضیان الیگودرز در حوضه آبریز دز قرار دارد که در سال ۱۳۸۲ عملیات اجرایی آن آغاز شد.