پیشرفت ۱۰ درصدی حدنگاری اراضی کشاورزی در یزد


کاداستر ،‌ حدنگاری

مدیرکل امور ساختار و بهبود فرآیند‌های سازمان ثبت کشور از پیشرفت ۱۰ درصدی کاداستر (حدنگاری) اراضی کشاورزی در استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فرهاد زکیان سرپرست دفتر مدیریت بر عملکرد و بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد افزود: آمار‌های هفتگی بیانگر این است که در این مدت، جایگاه استان یزد از رده‌های انتهایی به رتبه‌های میانی ارتقا یافته است.

پیشرفت ۱۰ درصدی حدنگاری اراضی کشاورزی در یزدزکیان در ادامه گفت: تثبیت و صدور اسناد کاداستری اراضی ملی در این استان به پایان رسیده و کاداستر اراضی کشاورزی نیز ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که امیدواریم در دوره جدید مدیریت استان یزد، این سیاست سازمان ثبت که تکمیل کاداستر اراضی کشاورزی است تسریع شود.

در این جلسه، محمدجواد ابوالحسینی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد هم اظهار داشت: تحولات قابل توجهی در حوزه ثبت اسناد و املاک استان یزد اتفاق افتاده و موضوعات ثبتی با سرعت خوبی در حال انجام است، در واقع اداره ثبت اسناد حلقه وصلی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی است.

در این جلسه محمدرضا حدادزاده دادستان مرکز استان یزد هم با اشاره به لزوم تقویت نیروی انسانی در اداره کل ثبت اسناد استان یزد افزود: افزایش نیروی انسانی بویژه در واحد‌های ثبتی و توجه به رفاهیات همکاران ثبتی یک ضرورت است که امیدواریم با جدیت دنبال گردد.
حدادزاده تصریح کرد: اقدامات ثبت در حوزه‌های ثبت اسناد و املاک، جنبه حاکمیتی داشته و در توازن جدی امنیت روانی موثر بوده و تأثیرگذار است.

همچنین در پایان این مراسم از شهرام تقدم که به عنوان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی معرفی شده تقدیر و مهدی اقبال به عنوان مدیرکل جدید ثبت اسناد و املاک استان یزد معرفی شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3579753/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF