پیشرفت ۳۰ درصدی یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر عباسی اصل معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: هم اکنون دستکم یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن با میانگین پیشرفت حدود ۳۰ درصد در حال اجرا است.

عباسی اصل افزود: علاوه بر ۴۳۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن که با مدیریت وزارت راه و شهرسازی در مراحل مختلف ساخت قرار دارد، واحدهای روستایی، خودمالکی، نیروهای مسلح و … را داریم. در بخش روستایی ۱۸۰ هزار واحد به پیشرفت بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: طرح نهضت ملی مسکن رو به جلو است. سیاستی که در دستور کار قرار دارد این است که بیشتر واحدهای یک طبقه حیاط دار احداث شود. چرا که هم ارزان‌تر است و هم سریع‌تر به نتیجه می‌رسد.
بر اساس بند ۳ مصوبه شورای عالی مسکن اولویت دولت در حوزه مسکن به جای ساخت آپارتمان، احداث خانه یک طبقه است. در شهرهایی که از نظر تأمین زمین و سایر ملاحظات این امکان وجود دارد، باید به گونه‌ای اقدام شود تا تراکم نفر در هکتار به ۶۰ نفر در هکتار کاهش یابد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5625792/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86