پیشرفت ۹۵ درصدی پروژه ۲۲۰ واحدی نهضت ملی مسکن اندیمشکایسنا/خوزستان رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان اندیمشک گفت: پروژه ۲۲۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن اندیمشک حدود ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

امین فرهاد زاده در گفت و گو با ایسنا در خصوص آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن این شهرستان اظهار کرد: در شهرستان اندیمشک در مجموع بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۴ هزار نفر تایید شده و برای ۸۲۰ نفر نیز پروژه اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه تعداد ثبت نام کنندگان اولیه در شهر اندیمشک بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر بوده است، افزود: پس از بررسی و پالایش‌های به عمل آمده در مجموع بیش از ۴ هزار متقاضی حائز شرایط هستند.

رییس اداره راه و شهرسازی اندیمشک در خصوص وضعیت ساخت پروژه‌ها بیان کرد: ۲ پروژه در اندیمشک در ۳ سایت در مجموع به تعداد ۸۲۰ واحد از ۱۰ تا ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

فرهادزاده ادامه داد: از این پروژه‌ها، پروژه طرح نهضت ملی مسکن در فاز یک دارای پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی و در فاز دو دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۴۰ درصد و در سایت ۳ (شهر آزادی) دارای پیشرفت ۱۰ درصدی است و در حال حاضر به تعداد ۸۲۰ متقاضی حائز شرایط، پروژه اختصاص یافته است.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی پروژه ۲۲۰ واحدی فاز ۱ و پیشرفت فیزیکی بالای ۴۰ درصدی پروژه ۲۲۰ واحدی فاز ۲ طرح نهضت ملی مسکن اندیمشک و همچنین تخصیص ۳۸۰ پلاک در شهر آزادی به صورت خود مالک گفت: در حال حاضر در مجموع ۸۲۰ متقاضی حائز شرایط هستند که به این پروژه‌ها وصل شده‌اند.

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان اندیمشک اظهار کرد: تمامی این پروژه‌ها از نظر قرارداد سفت‌کاری دارای پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا ۱۰۰ درصد هستند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403040301277/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DB%B2%DB%B2%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%B4%DA%A9