پیشنهاد افزایش بودجه حمل و نقل از سوی دولت – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، امیر محمود غفاری معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در خصوص نهضت ملی مسکن گفت: بایستی دولت به این بخش نگاه ویژه ای داشته باشد.

غفاری ادامه داد: بر اساس اعلام مرکز آمار مصالح اصلی ساختمانی ۶۰% رشد قیمت داشته است، از طرفی ابتدای سال دستمزد و حقوق کارگران به‌صورت رسمی از سوی دولت ۵۷% افزایش یافت که از دیگر عوامل افزایش هزینه‌هاست.

وی خاطر نشان کرد: همچنین مصوبات سفر ریاست جمهوری در حوزه حمل و نقل برای سال آینده تقریبآ ۱۷ همت تعهد ایجاد کرده است.

وی افزود: بیش از یک سوم اراضی که رئیس جمهور وعده داده بود، تأمین شد. در بخش تسهیلات نیز نظر به رصد وضعیت استان‌ها تا حدی تأمین شده است اما هنوز کامل نیست.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: بودجه فعلی فصل حمل و نقل که در سال جاری ۲۲ همت است بایستی حداقل به ۵۰ همت افزایش یابد تا ۵۰% هزینه‌ها تأمین شود.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5663471/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

غفاری با اشاره به زحمات وزیر پیشین مرحوم رستم قاسمی گفت: سال گذشته درخواست وزارت راه و شهرسازی، اختصاص حداقل ۴۰ همت به‌صورت نقدی از سوی دولت برای صندوق ملی مسکن بود که اقدامات اولیه انجام بگیرد، اما متأسفانه این خواسته محقق نشد و این عدد دیده نشد بلکه بودجه‌ای دیگر آن‌هم به صورت نسیه اختصاص یافت.