چرا از نیروهای جوان آماده به کار استفاده نمی‌کنیم؟

این فعال حوزه کار با تاکید بر بکارگیری نیروهای آماده به کار و جوان در عرصه اشتغال کشور، اظهار کرد: متاسفانه در بیشتر دستگاه‌ها به جای نیرویی که در حال بازنشسته شدن است، نیرو نمی‌گیرند و سالهاست که بازنشستگان را دعوت به کار می‌کنند اما با این کار فضای اشتغال یک نیروی کار گرفته می‌شود. خصوصا در کارهایی که بیش از چهار ساعت زمان می‌برد، باید تجدیدنظر و از نیروهای شاغل و آماده به کار استفاده شود.

وی افزود: هم اکنون سوله‌ها و کارگاه‌های زیادی در شهرک‌های صنعتی وجود دارد که در حال خاک خوردن است در حالی که باید از این ظرفیت استفاده شود. بیات گفت: متاسفانه برخی از شهرک‌های صنعتی با یک سوم ظرفیت کار می‌کنند و به تعدیل نیرو روی می‌آورند لذا لازم است با دعوت از کارگر و کارفرما عواملی که موجب تعطیلی این شهرک‌ها شده بررسی و کمیته‌ای به اسم بحران یا اشتغال برای شناسایی مشکلات کارگاه‌ها تشکیل شود.

فتح الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، درباره در اولویت قرار گرفتن مساله اشتغال در تمام دستگاه‌ها، گفت: اشتغال نیازمند فراهم شدن زمینه، ساختار و چارچوب است و به شکل دستوری و روی کاغذ  ایجاد نمی‌شود. درباره اشتغال پایدار باید هزینه شود و این هزینه قبلا در بخشی از شهرک‌های صنعتی انجام شده است.

وی ابراز عقیده کرد: در برخی از دستگاه‌ها و شرکت‌ها، نیروها به یک سوم رسیده و عمدتا با اضافه کاری سرکار مانده‌اند و بعضا تاب و توان کار ندارند. اگر حقیقتا به دنبال اشتغال هستیم و می‌خواهیم بازار کار تقویت شود، چرا از نیروهای جوان و تازه نفس استفاده نمی‌کنیم؟ باید به نیروهای جوان اعتماد کنیم و به افراد در نهادها و دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی اجازه بازنشستگی بدهیم.
بیات در پایان خاطرنشان کرد: باید بازار کار را فعال و انگیزه ایجاد کنیم تا نیروهای تحصیلکرده و جوان وارد بازار کار شوند و دنبال شغل‌های کاذب نروند.
 انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401081812676/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

یک فعال حوزه کار با تاکید بر بکارگیری نیروهای آماده به کار و جوان در عرصه اشتغال کشور گفت: اگر حقیقتا به دنبال اشتغال هستیم و می‌خواهیم بازار کار تقویت شود، باید از نیروهای جوان و تازه نفس استفاده و انگیزه کار را در آنها ایجاد کنیم.