چرا باید وزارت راه و شهرسازی تفکیک شود؟

وی افزود: یکی از مهمترین دلایلی که شاید بتوان به این عدم موفقیت در ادغام وزارتخانه های راه و شهرسازی نسبت داد، تعدد ماموریت هایی است که به این وزارتخانه محول شده و شرایط را به نحوی پیش برده است که امروز مجددا بسیاری از کارشناسان موافق تفکیک وزارت راه از مسکن و شهرسازی هستند.

ایسنا/خوزستان عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان با تاکید بر اهمیت تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: در شرایط فعلی اگر وزارت راه و شهرسازی تفکیک شود قطعا شرایط بهتری در دو حوزه مسکن و راه در کشور خواهیم داشت.

عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان با تاکید بر اهمیت تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: سازمان ها، شرکت ها و بخش های بسیار متعددی در زیر مجموعه حوزه فعالیت وزارت راه و شهرسازی وجود دارد که یک وزیر باید درگیر فعالیت همه آن ها باشد و این کار را بسیار دشوار می کند و تفکیک وزارت راه و شهرسازی می تواند به کاهش ماموریت های وزارتخانه کمک کند.

عضوهیات مدیره کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه در شرایط فعلی اگر وزارت راه و شهرسازی تفکیک شود قطعا شرایط بهتری در دو حوزه مسکن و راه در کشور خواهیم داشت، گفت: در حوزه شهرسازی علی رغم همه تلاش های انجام شده اما باید گفت که شرایط شهرسازی و تولید مسکن در کشور اصلا شرایط مساعدی نیست و شاید یکی از مهمترین علل این مساله عریض و طویل بودن وزارتخانه راه و شهرسازی است.

پورحاجت ادامه داد: بیش از ۲۵ معاونت و سازمان فقط در حوزه مسکن زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر هستند. همچنین ۳۱ استان وجود دارد که هر کدام یک مدیرکل با مشکلات مختلف دارند. در این زمینه باید پذیرفت که یک وزیر شرایط بسیار سختی را برای مدیریت و فعالیت در این زمینه دارد و از این رو تفکیک وزارت راه و شهرسازی ضروری است.

وی با اشاره به عملکرد نامطلوب وزارت راه و شهرسازی در حوزه بازآفرینی شهری گفت: در حوزه بازآفرینی شهری برنامه های مختلفی دنبال شده است اما علی رغم اینکه قرار بوده در این برنامه ها همه سکونتگاه های ناایمن بازآفرینی و احیا شوند و شرایط شهرسازی مطلوبتر شود، چنین مساله ای رخ نداده است و حتی در مناطقی که وضعیت بهتر بوده نیز اکنون دچار چالش هستیم.

فرشید پورحاجت در گفت و گو با ایسنا، در خصوص تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی اظهار کرد: زمانی همه موافق کوچک شدن دولت و کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی بودند و از این رو وزارتخانه هایی مثل و راه و شهرسازی با یکدیگر ادغام شد اما اکنون باید این واقعیت را پذیرفت که آنچه رخ داده صحیح نبوده و در این زمینه موفق عمل نشده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401081610632/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%88%D8%AFپورحاجت عنوان کرد: کمبود تولید مسکن در کشور نشات گرفته از سیاست های کلانی است که باید در مجموعه وزارت راه و شهرسازی در خصوص آن ها برنامه ریزی و تصمیم گیری شود اما شاهد چنین اتفاقی در این مجموعه نیستیم.