چرا ورود تاکسی‌های اینترنتی به فرودگاه امام خمینی (ره) ممنوع شد؟

به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته اخباری مبنی بر ممنوعیت ورود تاکسی‌های اینترنتی به محدوده ۸۰۰ متری از فرودگاه امام خمینی (ره) منتشر شد که واکنش‌هایی را برانگیخت.

وی ادامه داد: این موضوع موجب می‌شود از آسیب به کسب‌وکار تاکسی‌های فرودگاهی نیز جلوگیری شده و خدمات با کیفیت بهتر و ایمنی بالا به مسافرین محترم ارائه شود.

در این راستا سعید چلندری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به منظور ساماندهی مقابل ترمینال مسافری مقرر شد تاکسی‌های اینترنتی از داخل پارکینگ سه نسبت به انتقال مسافرین اقدام کنند که ضمن جلوگیری از ازدحام و ترافیک مقابل ترمینال محل مشخصی در پارکینگ سه که از طریق پل ارتباطی با ترمینال یک مرتبط است و فاصله‌ای حدود ۸۰۰متر دارد برای تاکسی‌های اینترنتی مشخص شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/00062118959/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام‌خمینی (ره) با بیان اینکه تاکسی‌های اینترنتی از مسافربرهای شخصی قابل تشخیص نیستند، گفت که تصمیم برای ممنوعیت ورود تاکسی‌های اینترنتی به محدوده ۸۰۰ متری از فرودگاه،  به‌منظور ساماندهی مسافربرها و حفظ ایمنی مسافرین برنامه‌ریزی شده است.

سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام‌خمینی (ره) اظهار کرد:‌ تاکسی‌های اینترنتی و مسافربرهای شخصی علامت مشخصه‌ای ندارند قابل تشخیص نیستند و از سوی دیگر هویت راننده خودروی مسافربر برای فرودگاه نامشخص بوده و تشخیص مسافربر شخصی که اطلاعات آن در جایی ثبت نشده و تاکسی اینترنتی مقدور نیست و درصورت شکایت مسافرین امکان پیگیری آن در حال حاضر وجود ندارد. بنابراین این طرح به‌منظور ساماندهی مسافربرها و حفظ ایمنی مسافرین برنامه‌ریزی شده است.