چرا پروژه ریلی چابهار زاهدان مهم است؟ – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

پروژه ریلی چابهار- زاهدان به عنوان بخشی از کریدور بزرگ شمال به جنوب در شرق کشور در حال اجراست و با طول ۶۳۰ کیلومتر به عنوان طولانی‌ترین مسیر ریلی کشور محسوب می‌شود.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5637851/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

چرا پروژه ریلی چابهار زاهدان مهم است؟