چند توصیه به وزیر بعدی راه و شهرسازی

پورحاجت عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی و دولت، در حوزه مسکن و ساختمان باید به جای تصدی‌گری و مداخله، فضا را به بخش خصوصی کشور بسپارد و به‌ عنوان بازوی مشورتی و اجرایی مهمی از این بخش در کنار خود استفاده و این بخش را در حوزه مشورت و اجرا تقویت کند.

وی افزود: در حال حاضر بخش خصوصی کشور شرایط خوبی در حوزه مسکن و ساختمان ندارد و فضای کسب و کار برای این بخش مناسب نیست. در این زمینه وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با اجرای اقدامات اثرگذار بخش خصوصی فعال در حوزه ساخت و ساز مسکن را به ‌عنوان یک نهاد مدنی و صنفی تقویت کند.

فرشید پورحاجت در گفت و گو با ایسنا، در خصوص استعفای وزیر راه و شهرسازی و روی کار آمدن وزیر جدید برای این وزارتخانه اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین مشکلات وزارت راه و شهرسازی تعدد ماموریت‌هایی است که به این وزارتخانه محول شده و همین مساله کار را برای شخص وزیر بسیار دشوار می‌کند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401090301592/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

این کارشناس مسکن با بیان اینکه تقویت جایگاه بخش خصوصی باید جزو راهبردهای اصلی وزیر بعدی راه و شهرسازی باشد، گفت: در طول سال‌های گذشته به بخش خصوصی تولیدکننده مسکن بی توجهی و اجحاف بسیاری شده است و توصیه می‌کنم که وزیر بعدی راه و شهرسازی بخش خصوصی را به عنوان یکی از بازوهای اصلی تولیدکننده مسکن در کنار دولت ببیند و توجه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشد.

وی با اشاره به اولویت‌هایی که وزیر آینده راه و شهرسازی در بخش مسکن باید مورد توجه قرار دهد، افزود: کم‌کاری‌های فراوانی در سالیان گذشته در حوزه مسکن وجود داشته است و اگر می‌خواهیم با سرعت نسبت به حل این عقب ماندگی اقدام و آن را جبران کنیم باید بخش خصوصی را در اولویت قرار دهیم.

این کارشناس مسکن تاکید کرد: باید مهمترین اولویت وزیر راه و شهرسازی بعدی اعتقاد به بخش خصوصی فعال در حوزه مسکن باشد. راهی به جز توجه به بخش خصوصی وجود ندارد و هر وزیری که به روی کار بیاید باید به بخش خصوصی فعال در حوزه مسکن توجه کند و در غیر این صورت در بخش مسکن مشکلات کشور حل نخواهد شد.

ایسنا/خوزستان یک کارشناس مسکن گفت: هر وزیری که به روی کار بیاید باید به بخش خصوصی فعال در حوزه مسکن توجه کند و در غیر این صورت در بخش مسکن مشکلات کشور حل نخواهد شد.