چهارقلوها زمین یا مسکن رایگان می‌گیرندواگذاری یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان به خانواده‌های دارای فرزندان چهارقلو و بیشتر در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شده است.

به گزارش ایسنا، مطابق بند «ح» تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که مربوط به مسکن و حمل و نقل است به منظور حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های صاحب فرزندان چهارقلو و بیشتر اختصاص دهد.

هم‌چنین پیش از این در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت به خانوارهایی که فرزند سوم و بیشتر آنها پس از تصویب این قانون به دنیا بیاید زمین ۲۰۰ متری با نرخ دولتی واگذار می‌کند. آیین‌نامه این طرح، شهریورماه امسال به تصویب  هیات وزیران رسید. برای اطلاع از جزئیات آیین‌نامه اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401102114359/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF