کارگران بخشی از بدنه تصمیم‌گیری دولت باشندیک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه کارگران به عنوان بخش مهمی از جامعه کار و تولید باید در بدنه تصمیم‌گیری دولت نقش آفرینی کنند، توجه دولت چهاردهم به مطالبات جدی آنها به ویژه دستمزد و معیشت را خواستار شد و درعین حال بر ضرورت انتخاب مدیران شایسته و توانمند از طریق کارگروه‌های تخصصی تاکید کرد.

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی مطالبات جامعه کارگری از دولت چهاردهم اظهار کرد: یکی از شعارها و گفت‌وگوهایی که در جریان تبلیغات انتخاباتی در مناظرات شکل گرفت، بحث واگذاری کارها به اهل فن و محوری بودن تخصص در کارها بود. آقای پزشکیان در روزهای اخیر برای انجام کارها و انتخاب وزرا کارگروه‌هایی تشکیل داده که یک نقطه امید است. در واقع بر اساس وعده‌هایی که در جریان انتخابات و مناظرات بیان کرد، کارگروه‌های تخصصی را برای انتخاب وزرا و مدیران شکل داده که قابل توجه است.

وی افزود: کاری که از دولت چهاردهم انتظار داریم این است که کارگران به عنوان بخش مهمی از بدنه کار و تولید مورد توجه قرار بگیرند و نقش آنها در بازار کار و مسایل کارگری دیده شود. اعتقاد داریم که به اصل سه جانبه‌گرایی توجه شود و مشارکت و سه‌جانبه گرایی به عنوان یکی از اصول مهم قانون کار و مسایل صنفی کارگران در دولت چهاردهم به اجرا درآید تا کارگران بخشی از بدنه تصمیم‌گیری باشند.

این کارشناس حوزه کار تاکید کرد که نهادهای مدنی، صنفی، علمی و فرهنگی باید بخشی از جلوه اصلی مشارکت در دولت چهاردهم باشند و اضافه کرد: در عین اینکه نهادهای کارگری استقلال لازم را باید پیدا کنند لازم است کارآمد شوند و نقش سازنده خود را در پیگیری مطالبات کارگران ایفا کنند و دولت آنها را به رسمیت بشناسند.

به اعتقاد وی نهادهای مدنی باید هم به نقش و مسئولیت اجتماعی و صنفی خود عمل کنند و هم به دولت در اداره امور کمک کنند و در حوزه‌های مربوط به کارگران نظیر امنیت شغلی و دستمزد و بیمه‌های اجتماعی اظهار نظر و تصمیم‌گیری داشته باشند.

حاج اسماعیلی حضور در جلسات و اجتماعات مربوط به حوزه روابط کار و کار و تولید را از دیگر مطالبات جامعه کارگری برشمرد و افزود: به دلیل آنکه در گذشته نهادهای کارگری مورد توجه نبودند و به نظرات آنها توجه نمی‌شد اصل سه جانبه‌گرایی نیز اجرا نشده است.

وی از رئیس دولت چهاردهم خواست تا همچنان که وعده داده بود مبنای انتخاب مدیران شایسته را از طریق کارگروه‌های تخصصی دنبال کند و افراد مسلط به کارهای فنی و تخصصی که نگاه ملی دارند به عنوان مدیر در بخش‌های مختلف به کار گیرد.

این کارشناس تاکید کرد: این مطالبه، مشارکت مردم را عینیت می‌بخشد و همه طبقات اجتماعی و گروه‌های مختلف می‌توانند برای اداره کشور نقش آفرینی کنند.

حاج اسماعیلی تداوم اقدامات مثبت را خواستار شد و گفت: آنچه مسلم است باید کارهای مثبتی که می‌تواند برای کشور و مردم راهگشا باشد ادامه یابد و ظرفیت‌های کشور به خدمت گرفته شوند. امیدواریم که دولت چهاردهم در عین اینکه در تلاش است برخی مشکلات کلان کشور را از طریق تعامل با دنیا حل کند، از ظرفیت‌های داخلی هم استفاده کند و مدیران شایسته و توانمند در دولت سیزدهم را هم به کار گیرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403041913277/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF