کاهش آسیب‌های شغلی با حضور بازرسان کار

کاهش آسیب‌های شغلی با حضور بازرسان کار

بر اساس اعلام معاونت روابط کار وزارت کار، ۲۱ هزار کمیته حفاظت فنی در صنایع تشکیل شده و بیش از ۸۰۰ بازرس کار در سطح کشور فعالیت دارند.

رئیس شورای عالی حفاظت فنی از تلاش برای استفاده از تجربیات جهانی برای بروز کردن حوزه ایمنی و بهداشت کار خبر داده و می‌افزاید: در حال حاضر بیشترین حوادث ناشی از فوت به میزان ۴۸ درصد متعلق به کارگاه‌های ساختمانی است.

در اوایل استقرار دولت سیزدهم، اقدامات موثری در باز مهندسی حوزه ایمنی و سلامت شغلی مبتنی بر تحول ساختاری در سطح کلان ملی در حوزه ایمنی و بهداشت کار شکل گرفت. در صد و هفتاد و هفتمین نشست شورای عالی حفاظت فنی نیز، موضوع تدوین آیین‌نامه ایمنی کار در فضای بسته در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد با تصویب این آیین‌نامه، کارفرمایان، پیمانکاران و مسئولان واحدهای مربوطه مطابق مفاد آیین‌نامه، ملزم به ارتقاء ایمنی در کارگاه‌های تحت مسئولیت خود باشند و بازرسان کار از مفاد آیین‌نامه مذکور در بازرسی‌های مربوطه استفاده کنند.

به موجب گزارش مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار، تعداد آسیب‌های شغلی در فاصله سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته است؛ به نحوی که در سال ۱۴۰۰ تعداد آسیب‌های شغلی برابر ۸۹۳۱ نفرـ حادثه گزارش شده که سهم مردان ۹۶.۷ درصد و تنها ۳.۳ درصد سهم زنان بوده است.

وی با اشاره به تشکیل ۲۱ هزار کمیته حفاظت فنی در صنایع کشور، معتقد است: با بهره‌مندی از ظرفیت این کمیته‌ها، می‌توان به اهداف کلان حوزه روابط کار در صیانت از نیروی کار بیش از گذشته دست یافت؛ هرچند که بروز حوادث کار، کاهش آسیب‌های شغلی را تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش ایسنا، نقش بازرسان کار در لزوم توجه به اجرای قوانین کار در محیط‌های کارگری و پیشگیری از وقوع حوادث و آسیب‌های شغلی حیاتی و ضروری است.

در همین راستا، علی حسین رعیتی فرد – معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعالیت بیش از ۸۰۰ بازرس کار در سطح کشور خبر داده و گفته است: “حفظ و صیانت از نیروی کار برعهده وزارت کار است و موضوع ایمنی قبل و حین کار از اهمیت بالایی برخوردار است لذا باید ایمنی را سرلوحه کار قرار دهیم، چراکه با ارتقای حوزه ایمنی، بهره‌وری نیز افزایش می‌یابد.”

بحث پیشگیری از حوادث کار و پیروی از آیین‌نامه‌های قانونی از جمله اهداف بازرسان کار به شمار می‌رود که در کاهش هزینه‌های اضافی ناشی از حوادث موثر است. بازرسان کار به منظور نظارت بر اجرای صحیح قانون کار و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار از طریق مراجعه مستقیم به کارگاه‌های مشمول قانون کار و بازرسی از آن در حفظ و صیانت از نیروی کار و محیط‌های کار تاثیرگذارند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401072311978/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1

به گزارش ایسنا، به موجب ماده ۹۵ قانون کار، نظارت مستمر بر حوزه ایمنی کار و مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرمایان است. هم اکنون در کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار به عنوان بازوان اجرایی وزارت کار و ناظر درون کارگاه‌ها، مسئولیت بازرسی را برعهده دارند.