کاهش تورم ماهانه مسکن طبق اعلام مرکز آمار



تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران با کاهش ۰.۱ درصدی مواجه شده است که البته ۲.۱ درصد تورم سالانه در حوزه مسکن افزایش پیدا کرده است.

به گزارش ایسنا، مرکز آمار ایران در گزارشی که امروز از شاخص و متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران (مهرماه سال ۱۴۰۱) به آن پرداخته، آورده است: در مهرماه سال جاری تورم ماهانه آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران منفی ۰.۱ درصد بوده، تورم ماهانه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل ۳.۴ واحد درصد کاهش داشته است.

براساس این گزارش، شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ١٥٩,٥  در مهرماه ١٤٠١ رسیده که نسبت به ماه قبل ٠.١ درصد کاهش داشته است.

براین اساس نیز تورم ماهانه نیز کاهش پیدا کرده است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل است.

مرکز آمار ایران همچنین از کاهش تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران خبر داده است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در مهر ماه امسال تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٤٤,٧ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل یک درصد کاهش داشته است.

البته تورم سالانه آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران براساس همین آمار افزایش ۲.۱ واحد درصدی داشته است.

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم سالانه مهر ماه ١٤٠١ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٣٢,٤ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(٣٠.٣ درصد)، ٢.١ واحد درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی مناطق تهران

در مهر ماه امسال متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در مناطق ٢٢ گانه شهر تهران  به ترتیب به ۴۶ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۴۴ هزار و ۳۳۹ هزار تومان رسیده است.  همچنین در این ماه منطقه یک تهران با متوسط وزنی قیمت ۹۹ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط وزنی قیمت ۲۲ میلیون و ۶۸۹ هزار  تومان کمترین قیمت را در بین همه مناطق پایتخت به خود اختصاص داده‌  است.

 سوالی که در اینجا مطرح می‌شود چگونه تورم ماهانه آپارتمان‌های مسکونی در این گزارش مرکز آمار روند کاهشی پیدا کرده است در حالی که میانگین قیمت وزنی و قیمت حسابی هر متر مربع آپارتمان در تهران نسبت به ماه قبل از این گزارش (شهریورماه) افزایش پیدا کرده است؟

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401080906185/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1