کدام حوضه‌های آبریز کشور در هفته جاری پربارش بودند؟ – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای هفته جاری (۳ تا ۸ تیر) وقوع بارش‌ها در شمال غرب و مناطقی از شمال کشور پیش‌بینی می‌شود و در این مناطق کشور مقادیر تجمعی بارش ۷۵-۵۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

بر اساس تقسیمات حوضه‌های درجه ۱ کشور، حوضه آبریز دریای خزر با مقدار میانگین ۱۵.۱ میلی‌متر و بیشینه نقطه‌ای ۱۰۰.۴ میلی‌متر و حوضه آبریز دریاچه ارومیه با مقدار میانگین ۸.۵ میلی‌متر و بیشینه نقطه‌ای ۹۷.۹ میلی‌متر پرباران‌ترین حوضه‌های کشور در هفته جاری خواهند بود.

همچنین حوضه آبریز مرزی شرق با مقدار میانگین صفر میلی‌متر و بیشینه نقطه‌ای ۰.۱ میلی‌متر کم‌باران تر ین حوضه درجه ۱ کشور است. بر اساس این گزارش، از میان حوضه‌های درجه ۲ کشور، حوضه ارس با متوسط بارش ۱۷.۹ میلی‌متر و بیشینه بارش ۱۰۰.۴ میلی‌متر و حوضه رودخانه‌های بین سفیدرود و هراز با مقدار میانگین ۴۵.۲ میلی‌متر و بیشینه نقطه‌ای ۹۸.۷ میلی‌متر پرباران‌ترین حوضه‌های درجه دو کشور هستند.

همچنین از میان استان‌های کشور، استان‌های شمالی و شمال غرب کشور با بارش تجمعی معادل ۷۵-۵۰ میلی‌متر در هفته جاری پربارش ترین استان‌های کشور خواهند بود.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/6145506/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF