کدام منطقه تهران رکورددار گردش پول در مسکن شد؟

روند تورم مسکن در تهران مسیری صعودی را طی کرده است. طبق آخرین اطلاعات مرکزآمار ایران، مسیر رشد قیمت ها در این بازار صعودی بوده و اکنون در سطح نقطه ای به رکورد ۱۷ ماهه رسیده است.

این داده ها را مرکز آمار به تفکیک هر منطقه منتشر می کند که براساس آن متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه یک به ۹۶ میلیون تومان رسیده و بالاترین سطح را داشته است. این در حالی است که در منطقه ۱۸ ارزش هر متر مربع آپاراتمان مسکونی به طور متوسط برابر با ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است.

بیشتر بخوانید:

در همین خصوص مشاهده می شود، در منطقه ۵، ارزش کل نقدینگی وارد شده برابر با ۵ هزار و ۲۱۴ میلیارد تومان بوده که بیشترین سطح را در میان سایر مناطق داشته است.

بااحتساب تعداد معاملات و در نظر گرفتن متراژ متوسط ۸۵ متر می توان ارزش نقدینگی وارد شده به بازار مسکن تهران را در این ماه ارزیابی کرده و طی آن معلوم کرد در کدام منطقه پول بیشتری وارد شده است.

کانال ۵ همتی نقدینگی مسکن در منطقه ۵

درمقابل نیز کمترین سطح ورود نقدینگی به بازار مسکن تهران نیز در منطقه ۱۹ ثبت شده و برابر با ۱۶۹ میلیارد تومان بوده است

217 35


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1706244/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D8%AF

مسکن

دومین رکورد در این بازه به منطقه ۲ متعلق بوده که معادل با ۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

به منظور محاسبه حجم پول وارد شده در بازار مسکن می‌توان قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در این ماه را در ۸۵ متر مربع ( متوسط متراژ مسکن معامله شده در تهران) ضرب کرده و دوباره حاصل را در کل معاملات در هر منطقه ضرب کنیم.