کریدورهای ترانزیتی ریلی وجاده‌ای اولویت‌دولت/احتمال تعیین تکلیف طرح جامع حمل و نقل تا۲سال آینده

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401072111108/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81

به گزارش ایسنا، شهریار افندی زاده و فرزانه مالواجرد معاونین وزیر راه و شهرسازی مهمانان ویژه دهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها بودند که در این جلسه شهریار افندی زاده، افزود: وزارت راه و شهرسازی به صورت عمده در دو بخش حمل و نقل و مسکن فعالیت دارند. بی تردید حمل و نقل یک موضوع یکپارچه بین درون و برون شهرهاست که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. حجم بسیاری از فعالت‌های ما در وزارت راه و شهرسازی مربوط به بخش عمران حمل و نقل جاده‌ای است. لذا تلاش می‌کنیم در تمام مدهای حمل و نقل فعالیت اثرگذار و مناسبی داشته باشیم.

ترانزیت کالا از سیاست‌های مهم دولت است

افندی زاده ادامه داد: معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی طرح جامع حمل و نقل کشور را دنبال می‌کند و امیدواریم این طرح ظرف دو سال آینده تعیین تکلیف شود. از سوی دیگر همین اقدام باید در تمام شهرها در دستور کار قرار گیرد. برای مثال در اهواز ۱۷ سال است که طرح جامع حمل و نقل مسکوت مانده است. در حالیکه چنین شهری با این جمعیت حتما باید در حوزه حمل و نقل برنامه ریزی داشته باشد؛ لذا نیاز است مدیریت شهری نسبت به تدوین طرح جامع حمل و نقل اقدام کند. 

وی افزود: در وزارت راه و شهرسازی سازمان‌ها و شرکت‌های تخصصی در بخش حمل و نقل جاده‌ای فعالیت دارند. همچنین سازمان بنادر و راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل و سازمان هواپیمایی کشوری در مدهای مختلف حمل و نقل کارهای متعددی را در سطح استان‌ها در دستور کار دارند. 

وی تاکید کرد: کریدورهای ترانزیتی به ویژه در بخش حمل و نقل ریلی و جاده ای از اولویت‌های اصلی دولت است و در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم به زودی ثمرات آن را شاهد باشیم. 

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گفت: کریدورهای ترانزیتی در بخش ریلی و جاده‌ای از اولویت‌های اصلی دولت است و پیگیری آن در دستور کار دولت قرار گرفته است.

احتمال تعیین تکلیف طرح جامع حمل و نقل کشور تا ۲ سال آینده

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اعضای شورای عالی استان‌ها باید درخواست‌های خود را در خصوص پروژه‌های مختلف به صورت مشخص و کتبی برای پیگیری به این وزارتخانه ارائه دهند، افزود: ترانزیت کالا از سیاست‌های مهم دولت است. در شرایطی قرار داریم که می‌توانیم از این پتانسیل به بهترین شکل ممکن بهره بگیریم.