کشت و صادرات محصولات جالیزی مانع کشاورزی پایدار

کارشناسان معتقدند افزایش تعرفه صادرات محصولات جالیزی می‌تواند رغبت کشاورزان به تولید این نوع محصول را کم کرده و تولید محصولات اساسی مثل گندم را در برنامه آنان جایگزین کند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3578015/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1

یکی از ابزار‌های پیشرفت و افزایش رفاه در کشورها، خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی و تضمین امنیت غذایی مردم است ، در کشور ما این فرصت با اجرایی نشدن یک نقشه راه مناسب مغفول مانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شبکه افق رسانه ملی در برنامه فرامتن به موضوع کشت و صادرات محصولات ­جالیزی پرداخت.

مصوبه الگوی کشت محصولات کشاورزی در سال ۱۳۸۸ توسط مجلس شورای اسلامی به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد مصوبه ایی که تاکنون عملیاتی نشده و دولت جدید قرار است پس از ۱۳ سال آن را اجرایی کند.

دولت‌ها ابزار‌های مختلفی برای مدیریت بخش کشاورزی دارند بکارگیری این ابزار‌ها با هدف تشویق کشاورزان به کاشت محصولات اساسی غذایی مانند گندم صورت می‌گیرد.

اجرای الگوی کشت محصولات کشاورزی با مدیریت دولت در کاهش محصولات جالیزی و کشت محصولات اساسی، تضمین کننده امنیت غذایی است.

یکی دیگر از اهداف اجرای الگوی کشت، حفظ بیشتر منابع آبی بعنوان اصلی‌ترین منبع تامین کشاورزی پایدار است از این رو دولت‌ها تلاش دارند کمتر محصولات جالیزی بکارند.