کشورها آرزوی نیروی کار جوان ما را دارند

این فعال حوزه کار تصریح کرد: باید بپذیریم در عصر ارتباطات و آی تی، فناوری و تکنولوژی‌های پیشرفته قرار داریم و لازم است که در این زمینه ها خود را به روز کنیم.

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه بسیاری از کشورها در آرزوی داشتن نیروی کار جوان و تحصیل کرده ما هستند، گفت: اگر می خواهیم نیروی نخبه، مولد و تحصیل کرده در کشور بماند، باید از همه لحاظ تامین باشد و کرامت او حفظ شود.

بیات ادامه داد: وقتی یک جوان تحصیل کرده بازار کاری پیش روی خود نمی‌بیند و مشکل مسکن و تشکیل خانواده دارد، طبیعی است که سرخورده شود و به فکر مهاجرت بیفتد؛ لذا معتقدم اگر می خواهیم نیروی نخبه، مولد و تحصیل کرده در کشور بماند باید از همه لحاظ در داخل تامین باشد و کرامت او حفظ شود.

وی گفت: امروز اکثر جوانان و دانش آموختگان ما به سمت و سوی فضای مجازی و مشاغل اینترنتی حرکت کرده و دیگر به شکل سنتی فعالیت ندارند؛ بنابراین باید بستری را فراهم کنیم که در زمینه‌های تکنولوژی و فناوری های نوین به روز باشیم و ضمن برآورده کردن خواسته های جوانان نخبه، امنیت شغلی آنها را فراهم کنیم تا احساس کمبود نکنند و به رفتن سمت کشورهای دیگر تمایل نشان ندهند.

وی افزود: بسیاری از کشورها آرزوی داشتن نیروی جوان و آماده به کار ما را دارند تا بتوانند از آن بهره برداری کنند ولی ما جوانان تحصیل کرده دانشگاهی و آماده به کار زیادی داریم که آنها را رها کرده ایم، در حالی که نظام آموزشی و دانشگاه ها باید به شکلی عمل کنند که افراد نخبه و تحصیل کرده رها نشوند و برای بازار کار و آینده شغلی آنها چاره اندیشی کنیم.

فتح الله بیات در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: وقتی از کار شایسته صحبت می کنیم باید به امنیت شغلی نیروی کار توجه کنیم. ایجاد شغل، رفع مشکل مسکن و معیشت نیروی کار مهم است و همه این عوامل باید دیده شود تا در زمینه حفظ نیروی تحصیل کرده و آماده به کار خود موفق باشیم.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401112216627/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF