کلنگ ساخت ۱۰۰ هزار مسکن زده می‌شود

به گزارش ایسنا، شرکت عمران شهرهای جدید مسئولیت ساخت ۷۰۰ هزار واحد از طرح ۴ میلیون واحدی نهضت ملی مسکن را بر عهده دارد که تا کنون ۲۰۰ هزار واحد آن طی دو مرحله در سال جاری آغاز شده و در برنامه است تا ۱۰۰ هزار واحد دیگر نیز تا قبل از اتمام سال جاری و در هفته‌های آینده شروع شود.

این خبر را حبیب‌الله چاغروندی معاون فنی ـ مهندسی شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرده و همچنین گفته است: تعداد ثبت‌نام شدگان طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید که واجد شرایط اولیه بودند ۳۳۰هزار نفر است که تاکنون برای ۲۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن در دو مرحله شروع شده است. اولین آن در تابستان و دومین مرحله طرح نهضت ملی مسکن در پاییز آغاز شد.

بنابراین گزارش، شرکت عمران شهرهای جدید، سیاست ساخت واحدهای یک طبقه و دو طبقه را دنبال می‌کند. در حالی که در ابتدای طرح نهضت ملی مسکن، اغلب برنامه‌ها بر توسعه عمودی تکیه داشت. با توجه به محدودیت زمین و آب، این تغییر سیاست مورد انتقاد برخی کارشناسان قرار گرفته است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/00062125729/%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

پیشرفت طرح منوط به واریز آورده

چاغروندی، اجرای موفق و به موقع طرح نهضت ملی مسکن را وابسته به مشارکت مردم و واریز وجوه اولیه توسط متقاضیان عنوان کرد و گفت:  از این تعداد ۳۳۰ هزار واحد علاوه بر اینکه واجد شرایط هستند و برای ۲۰۰ هزار واحد زمین تامین و کار اجرایی واحدهای مسکونی آغاز شده حدود ۹۵ هزار نفر واریز وجه کردند که امیدواریم در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید مشارکت مردم تقویت شود.

وی میانگین پیشرفت فیزیکی واحدهای آغاز شده طرح نهضت  ملی مسکن در شهرهای جدید را حدود ۱۵ درصد عنوان کرد.

از طرف دیگر موضوع ساخت ۴۰ شهر و شهرک جدید در کشور از سال گذشته مطرح شده و قرار دست در اولین گام سه شهرک در اطراف تهران احداث شود. این برنامه به عنوان یکی از راهکارها در تامین مسکن در دستور کار شرکت عمران شهرهای جدید قرار گرفت. اما به نظر می‌رسد منابع آبی تهران پاسخگوی بارگذاری جمعیت جدید نیست.

به گفته مسئولان شرکت عمران شهرهای جدید، سومین گام طرح نهضت ملی مسکن در این شرکت به تعداد ۱۰۰ هزار واحد در هفته‌های آینده آغاز می‌شود که تعداد واحدهای در حال ساخت به ۳۰۰ هزار مورد می‌رسد.