کمبود روغن موتور در حال برطرف شدن است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در سه ماه گذشته بازار روغن موتور با نوسان قیمت و کمبود عرضه مواجه بود. به گفته محمدجواد نظرزاده مدیرکل دفتر خدمات آماد و توزیع وزارت صمت، افزایش تولید بهترین اقدام برای جبران کمبود عرضه و تعادل قیمت است. بعد از انجام برخی اقدامات شرایط تا حدودی در تهران به ثبات رسید و قیمت‌ها به نرخ مصوب نزدیک شد و این در حالی است که کمبود عرضه روغن موتور در برخی استانها همچنان پا برجاست.

 


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3578092/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA