کمتر از ۱۰ درصد اراضی در سکونتگاه‌های غیررسمی تصرفی است

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: کمتر از ۱۰ درصد اراضی در سکونتگاه‌های غیر رسمی تصرفی است که حدود ۶۰ درصد اسناد آنها عادی و قولنامه‌ای است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران مطرح کرد:

به گزارش خبر گزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: کمتر از ۱۰ درصد اراضی در سکونتگاه‌های غیررسمی تصرفی است که حدود ۶۰ درصد اسناد آنها عادی و قولنامه‌ای است.

کمتر از ۱۰ درصد اراضی در سکونتگاه‌های غیررسمی تصرفی
محمد آئینی در خصوص اجرای بند ک تبصره ۱۱ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ و ارایه سند به سکونتگاه‌های فاقد سند در شهر‌ها توضیح داد: در سکونتگاه‌های غیررسمی به طور میانگین مشکل اصلی نداشتن سند رسمی است که برآورد‌ها حاکی است حدود ۳۰ درصد از املاک واقع در سکونتگاه‌های غیر رسمی دارای سند هستند که در طول سال‌ها مشکل آن‌ها حل شده و سند دریافت کرده اند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: حدود ۷۰ درصد از واحد‌های شهری که سند رسمی ندارند واحد‌ها و یا خانه‌هایشان دارای اسناد عادی است و عمدتا شامل اسناد قولنامه‌ای می‌شود که این واحد‌ها و خانه‌ها تصرفی به شمار نمی‌روند و دارای سند مادر و یا بنچاق بوده و مالکلیت اصلی آن‌ها مشخص است. لیکن بدلیل عدم رعایت ضوابط طرح‌های توسعه شهری دارای مشکلاتی هستند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح کرد: برای واحد‌هایی که دارای سند مادر، سند قولنامه‌ای و بنچاق هستند که به این واحد‌ها در قالب ساز و کار موجود با رعایت ضوابط مورد عمل سازمان ثبت و مشخص بودن سلسله ایادی مالکیت می‌توان سند رسمی ارایه کرد. مالکان این واحد‌ها و خانه‌ها، می‌توانند از ظرفیت ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی شهری نیز استفاده کنند.
به گفته وی در ۱۸ استان حدود هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی دولتی در سالیان گذشته به تصرف درآمده اند و در آن‌ها مسکن غیر رسمی ساخته شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3783804/%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA