کمیسیون عمران فردا برنامه‌های وزیر پیشنهادی راه را بررسی می‌کند

وی در ادامه اظهار کرد: قرار است در این نشست آقای مهرداد بذرپاش حضور داشته باشند و برنامه های خود را به اعضای کمیسیون ارائه کنند. کمیسیون عمران نیز پس از بررسی برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401091409067/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بررسی برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در نشست فردا ظهر این کمیسیون خبر داد.

منصور آرامی در گفت وگو با ایسنا بیان کرد: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی فردا از ساعت 12 تا 14 بعد از ظهر صلاحیت و برنامه های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی را بررسی خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، احمد امیرآبادی فراهانی در جریان نشست علنی روز گذشته مجلس نامه معرفی مهرداد بذرپاش برای تصدی وزارت راه و شهرسازی را اعلام وصول کرد. متن کامل این نامه را در ایسنا بخوانید.

بر اساس آئین نامه داخلی مجلس پس از بررسی برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در کمیسیون عمران، صلاحیت بذرپاش برای تصدی وزارت راه و شهرسازی در جلسه علنی روز یکشنبه هفته آتی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.