کمیسیون عمران فردا برنامه‌های وزیر پیشنهادی راه را بررسی می‌کندیک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بررسی برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در نشست فردا ظهر این کمیسیون خبر داد.

منصور آرامی در گفت وگو با ایسنا بیان کرد: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی فردا از ساعت 12 تا 14 بعد از ظهر صلاحیت و برنامه های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی را بررسی خواهد کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: قرار است در این نشست آقای مهرداد بذرپاش حضور داشته باشند و برنامه های خود را به اعضای کمیسیون ارائه کنند. کمیسیون عمران نیز پس از بررسی برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، احمد امیرآبادی فراهانی در جریان نشست علنی روز گذشته مجلس نامه معرفی مهرداد بذرپاش برای تصدی وزارت راه و شهرسازی را اعلام وصول کرد. متن کامل این نامه را در ایسنا بخوانید.

بر اساس آئین نامه داخلی مجلس پس از بررسی برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در کمیسیون عمران، صلاحیت بذرپاش برای تصدی وزارت راه و شهرسازی در جلسه علنی روز یکشنبه هفته آتی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401091409067/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF