گردهمایی کشور‌های عضو سازمان بین المللی استاندارد برای رفع بحران‌ها


مجمع عمومی ایزو، امروز در امارات متحده عربی و با حضور کشور‌های عضو سازمان بین المللی استاندارد (ایزو) رسماً آغاز به کار کرد.

گردهمایی کشور‌های عضو سازمان بین المللی استاندارد برای رفع بحران‌هابه گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فراکه، رئیس سازمان بین المللی استاندارد در مراسم افتتاحیه، از مقامات کشور امارات برای میزبانی این رویداد قدردانی کرد.

وی با اشاره به چالش‌های زیست محیطی در جهان از جمله تغییرات آب و هوایی، سیل اخیر در پاکستان و چین، خواستار همکاری بین المللی برای مقابله با آن شد.

رییس ایزو، روح همکاری موجود در ایزو و خانواده استاندارد را تمرکز بر همکاری دانست و اظهار داشت: دستیابی به عدم انتشار گاز کربن بزرگترین چالشی است که سیاره ما را تهدید می‌کند که رفع آن نیازمند همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی، است.

سرجیو موجیکا، دبیرکل ایزو نیز در ادامه، انتشار گاز‌های کربن، رشد جوامع سالمند، کمبود آب و … را به عنوان بزرگترین چالش‌های جهان برشمرد و گفت: با استفاده از تجربیات یکدیگر، این چالش‌ها را بررسی و برای رفع آن برنامه‌هایی پیش بینی می‌کنیم.

عمر السویدی، معاون وزیر صنعت و فناوری‌های پیشرفته امارات متحده عربی در ابتدای مراسم به نمایندگی مجلس کشور میزبان به شرکت کنندگان خیرمقدم گفت.

دکتر مهدی اسلام پناه، معاون رییس جمهور و رییس سازمان ملی استاندارد ایران، ریاست هیات ایرانی حاضر در مجمع عمومی ایزو را عهده دار است.

این رویداد بین المللی در امارات متحده عربی از امروز آغاز و تا جمعه اول مهر ادامه دارد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3580495/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7