گزارش وزیر کشاورزی از اجرای طرح‌های آبخیزداری


گزارش وزیر کشاورزی از اجرای طرح‌های آبخیزداری

وزیر جهاد کشاورزی گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون ۴۰ میلیون هکتار سطح اجرای طرح‌های آبخیزداری  در کشور، شناسایی و کار مطالعاتی و طراحی ۲۰ میلیون هکتار از آن آماده شده است.

به گزارش ایسنا،‌ محمدعلی نیکبخت در جلسه امروز هیات دولت ضمن ارائه گزارشی از اجرای طرح‌های آبخیزداری در کشور، گفت‌: از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون ۴۰ میلیون هکتار سطح اجرای طرح‌های آبخیزداری  در کشور با ۱۷ میلیارد متر مکعب استحصال آب تثبیت شده، ۹۰ میلیون هکتار زمین مستعد  اجرای طرح‌های آبخیزداری شناسایی و کار مطالعاتی و طراحی ۲۰ میلیون هکتار از آن آماده شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403021913854/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C