۱۰۷ هزار پرواز از فرودگاه مهر اباد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

همچنین در این مدت بیش از ۱۲ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۵۰۰ مسافر در مهرآباد جابه جا شده‌اند که این تعداد در مقایسه با سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در سال ۱۴۰۱ نیز با ارسال و پذیرش ۹۹ میلیون و۷۲۰ هزار و ۸۹۷ کیلو گرم بار در مقایسه با سال گذشته ۱۴ درصد افزایش در ارسال و مراسلات در مهرآباد اتفاق افتاده است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5757098/%DB%B1%DB%B0%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرودگاه مهرآباد با افزایش ۱۰۰ درصدی اعزام و پذیرش و نشست و برخاست در فرودگاه مهرآباد در سال ۱۴۰۱، اعزام و پذیرش بیش از ۱۲ میلیون مسافر در فرودگاه مهرآباد ثبت شد که این آمار حاکی از افزایش ۱۳ درصدی مسافر در مقایسه با سال ۱۴۰۰ در فرودگاه مهرآباد است.

گفتنی‌است بیش از ۱۵ هزار و ۲۵۵ مسافر خارجی جابه‌جا شده‌اند که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ در اعزام و پذیرش نیز افزایش ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۲۵ پرواز خارجی در مهرآباد نشست و برخاست کرده‌اند که در مقایسه با دوره زمانی مشابه در سال ۱۴۰۰ افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است.

مهرآباد، پر ترافیک ترین فرودگاه کشور در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۰۷ هزار و ۱۶۹ پرواز در این فرودگاه نشست و برخاست داشته است که در مقایسه با دوره زمانی مشابه در سال ۱۴۰۰ کاهش ۷ درصدی در نشست و برخاست را تجربه کرده است.