۱۱۰۰ پروژه عمرانی با ۱۸۸ هزار میلیارد تومان تکمیل شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان


به گزارش خبرگزاری مهر، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در صفحه مجازی خود نوشت: در جریان سفرهای استانی دولت مردمی در دو سال و نیم گذشته، سازمان برنامه و بودجه متعهد به تأمین ۲۸۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای بیش از ۴۵۰۰ مصوبه شده است. با تخصیص ۱۸۸ هزار میلیارد تومان بیش از ۱۱۰۰ پروژه عمرانی تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

۱۱۰۰ پروژه عمرانی با ۱۸۸ هزار میلیارد تومان تکمیل شد


منبع: https://www.mehrnews.com/news/6100386/%DB%B1%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%B1%DB%B8%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF