۱۳ هزار پروژه برای محرومیت زدایی محلات کم برخوردار – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

آئینی در ادامه به دیدار رهبر انقلاب با مهندسان و تاکید ایشان به نوسازی بافت فرسوده و فرصت مناسب برای تأمین مسکن موردنیاز جامعه اشاره کرد و افزود: اجرایی کردن منویات رهبر انقلاب در دستور کار شرکت بازآفرینی شهری قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد آئینی اظهار داشت: در طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن‌، سهم ۲۰۰ هزار واحدی در بافت‌های فرسوده شهری در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه سرانه‌های خدمات زیربنایی و روبنایی اعم از فرهنگی، آموزشی، انتظامی، بهداشت و درمان، ورزشی در محدوده‌های سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده پایین‌تر از حد متوسط نقاط توسعه یافته همان شهر هستند، نوسازی مسکن را از اولویت‌های اصلی بازآفرینی شهری برشمرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تقدیر از فعالیت‌های ستادهای بازآفرینی شهری پایدار استان‌ها و شهرستان‌ها در حوزه ساخت خدمات زیربنایی و رو بنایی در محلات هدف بازآفرینی شهری گفت: براساس تکلیف برنامه ملی بازآفرینی شهری، بازآفرینی در حدود ۱۳۷۰ محله هدف مصوب پیش‌بینی شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حدود ۵۴۰۰ محله هدف بازآفرینی شهری شناسایی شده است، گفت: حلقه‌های میانی متخصص با تسهیل‌گری بین دولت، شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی، سازندگان و ساکنان در محلات هدف بازآفرینی شهری می‌توانند نقش‌آفرینی کنند.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5740123/%DB%B1%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1

وی این نکته را یادآور شد که به عنوان نمونه، سرانه آموزشی در شهر تهران، در بخش‌های توسعه یافته اگر ۵ متر و در محلات حاشیه‌نشین ۲ متر باشد، باید این فاصله ترمیم شود.

ایجاد هم‌افزایی مناسبی بین دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با بازآفرینی شهری

آئینی با بیان اینکه در بعضی از محلات کم‌برخوردار درمانگاه و یا مدرسه وجود ندارد، گفت: در ساخت واحدهای مسکونی بصورت رسمی و یا بر اساس مصوبات طرح‌های تفضیلی نظیر ساخت شهرهای جدید، شهرک‌های جدید، سرانه‌های خدمات زیربنایی و روبنایی توسط مهندسان مشاور پیش‌بینی شده است که این شرایط در سکونتگاه‌های غیررسمی و یاحاشیه‌نشینی بدین شکل نیست.

تاکید بر نقش‌آفرینی تسهیل‌گران در تشویق مردم به نوسازی و بازآفرینی شهری

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در حدود ۵۸۵ پروژه بازآفرینی شهری طی سال ۱۴۰۱ با پیمانکاران، تسویه مطالباتی شده است، افزود: اکنون ۲۵۵ پروژه تکمیل شده که از این میزان ۱۱۷ پروژه به بهره‌برداری رسیده و یا آماده بهره‌برداری است.

تعریف و اجرای ۴۸۰۰ پروژه بازآفرینی در محلات هدف

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با بیان اینکه حلقه‌های میانی یا گروه‌های جهادی متخصص، وظیفه ترویج و آموزش ساکنان محلات هدف شهری را بر عهده دارند، گفت: عمده مالکان واحدهای فرسوده از توان مالی مناسب برای نوسازی واحدهای فرسوده خود برخوردار نیستند و حلقه میانی یا همان حلقه‌های جهادی متخصص وظیفه دارند تا بستر مشارکت آنان را با سازندگان و توسعه‌گران فراهم کنند.

آئینی خاطرنشان کرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران به عنوان دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و همچنین عضو ستادهای بازآفرینی شهری پایدار استان‌ها و شهرستان‌ها کوشیده است در یک اقدام مشترک با سایر دستگاه‌های ذیربط، سرانه‌های خدمات محلات ناکارآمد را به سطح متوسط سرانه‌های همان شهر برسانند.

وی گفت: شرکت بازآفرینی شهری ایران در سالیان گذشته ضمن شناسایی محلات هدف بازآفرینی شهری حدود ۱۲۴۵ پروژه را در سطح محلات هدف بازآفرینی شهری در دست اقدام دارد.

وی ادامه داد: با وجود اینکه طی سالیان گذشته در حدود ۴۸۰۰ پروژه در محلات هدف تعریف و اجرا شده است اما معتقدیم هنوز فاصله زیاد داریم تا به وضعیت مطلوب در محلات هدف بازآفرینی شهری دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به اینکه سرانه‌های خدمات زیربنایی و روبنایی اعم از فرهنگی، آموزشی، انتظامی، بهداشت و درمان، ورزشی در محدوده‌های سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده پایین‌تر از حد متوسط نقاط توسعه یافته همان شهر هستند، نوسازی مسکن را از اولویت‌های اصلی بازآفرینی شهری برشمرد.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با اشاره به اینکه بیش از ۱۱۵۳ محله غیررسمی در کشور شناسایی شده است، اظهارکرد: در سند ملی بازآفرینی شهری پایدار تاکید شده است که چنانچه ادامه زیست انسانی در محلات حاشیه‎نشین و یا سکونتگاه‌های غیررسمی ممکن باشد و ساکنان در زیر دکل‌برق فشارقوی یا مناطق رانشی و شیب تند و غیره زندگی نکنند، ساماندهی این محلات در دستور کار قرار بگیرد و سرانه‌خدمات زیربنایی و روبنایی این مناطق باید به متوسط سرانه‌های بخش‌های توسعه یافته همان شهر برسد.

وی بر نقش سیستم بانکی در ارائه تسهیلات برای نوسازی بافت فرسوده و بازآفرینی شهری تاکید کرد و افزود: هم‌اینک هم‌افزایی مناسبی در حوزه بازآفرینی شهری توسط دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط بوجود آمده است و آنچه که می‌تواند فضای بازآفرینی شهری را توسعه بدهند، حلقه‌های میانی هستند.