۱۵ هزار و ۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در خوزستان در حال ساخت استایسنا/خوزستان معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: ۱۵ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در استان در حال ساخت است.

میثم آذرسا در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: اکنون ۱۵ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن ملی در استان در حال ساخت است که به مرور و با تکمیل زیرساخت‌ها در یک برنامه زمانبندی شده تحویل متقاضیان می‌شود.

وی افزود: با توجه به تامین زمین مناسب در استان، فرآیند انتخاب سازنده و واگذاری زمین به متقاضیان بعد از مراحل حقوقی انجام خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان اضافه کرد: در سال جاری بخش دیگری از واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در استان تکمیل و همچنین کار ساخت بخشی از آن‌ها آغاز می‌شود.

آذرسا با اشاره به اینکه هفته قبل ۶۶ هزار و ۷۹۱ واحد طرح ملی مسکن در کشور با حضور سرپرست ریاست جمهوری از طریق ویدیو کنفرانس افتتاح شد، عنوان کرد: از این تعداد یک هزار و ۷۴۹ واحد افتتاح شده در استان خوزستان بود که ۹۵۲ واحد مربوط به مسکن مهر، ۵۵۳ واحد در بخش بازآفرینی شهری، ۲۰۰ واحد مربوط به طرح نهضت ملی (خودمالک) و ۴۴ واحد در بخش اراضی دولتی است.

وی یادآور شد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته باید ۲۸۰ هزار واحد مسکن ملی ظرف مدت چهار سال در خوزستان ساخته شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403041207736/%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA