۱۶ هزار و ۵۰۰ متقاضی، وام مسکن روستایی دریافت کردند

معاون بنیاد مسکن گفت: تاکنون ۸۵ هزار متقاضی به بانک معرفی شده و تا پایان دهه فجر همه ۲۰۰ هزار متقاضی این وام به بانک‌ها معرفی می‌شوند.

به گفته معاون بنیاد مسکن:در هماهنگی که با استاندار‌ها انجام شده، قرار است تا پایان اسفند امسال این ۲۰۰ هزار نفر به عقد قرار داد نهایی با بانک برای دریافت وام برسند.

وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی به سود ۵ درصد و تسهیل در ضمانت به متقاضیان پرداخت می‌شود.

آقای جودی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما گفت: بانک‌ها با نصب و راه اندازی برنامه‌های جدید برای پرداخت این وام توانسته اند با بیش از ۱۶ هزار و پانصد متقاضی قرارداد پرداخت ببندند و اکنون این تعداد از متقاضیان وام ۲۰۰ میلیونی را دریافت نموده اند.

معاون بنیاد مسکن همچنین گفت: متقاضیانی که از آبان سال گذشته تا دی ماه امسال ۱۰۰ میلیون وام گرفتند هم برای دریافت متمم به بانک معرفی تا ۱۰۰ میلیون تومان دیگر دریافت و مجموع دریافتی آن‌ها هم به ۲۰۰ میلیون تومان برسد.

افزایش مبلغ این وام از صد به دویست میلیون تومان ۲۵ آبان ۱۴۰۰ در متممی تصویب شد، اما پرداخت آن از دی ماه امسال آغاز شده است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3735624/%DB%B1%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF