۱۹۱ پلاک زمین برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در فریدن واگذار شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر از روابط عمومی راه و شهرسازی استان اصفهان، عبدالرضا فرجی درباره آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در ۲ شهرستان فریدن و بویین میاندشت، اظهار داشت: در راستای تأمین مسکن مردم، در مجموع ۱۹۱ پلاک زمین مسکونی برای ساخت ۵۰۲ واحد در این شهرستان‌ها به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تحویل داده شد.

وی افزود: از این میزان زمین، ۱۲۰ پلاک مسکونی در شهر داران واقع در شهرستان فریدن برای ۳۶۰ نفر از متقاضیان طرح‌های حمایتی مسکن و ۷۱ پلاک مسکونی در شهر بویین میاندشت واقع در شهرستان بویین میاندشت برای ۱۴۲ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن بوده است.

الحاق ۳۶ هکتار زمین به محدوده‌های شهری داران و بویین

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان فریدن و بویین میاندشت ادامه داد: برای تأمین اراضی مورد نیاز این طرح، اقدامات لازم در راستای الحاق ۳۰ هکتار زمین به محدوده شهر داران و الحاق شش هکتار زمین به محدوده شهر بویین میاندشت بعمل آمده که این موضوع با مالکان اراضی مطرح و جلسات تکمیلی جهت توافق با اشخاص در دست پیگیری است.

وی با اشاره به شناسایی اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی مطابق با قانون جهش تولید مسکن، گفت: براین اساس انتقال اسناد مالکیت حدود سه هکتار اراضی داخل محدوده شهرستان‌های فریدن و بویین میاندشت در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن انجام شد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5680151/%DB%B1%DB%B9%DB%B1-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1