۱۹ هزار کیلومتر بزرگراه و ۲۷۹۳ کیلومتر آزادراه داریمبر اساس گزارش‌های آماری وزارت راه و شهرسازی، طول بزرگراه‌های کشور در پایان آبان ماه ۱۴۰۱ به ۱۹ هزار و ۸۹۴ کیلومتر و طول آزادراه‌های کشور به ۲۷۹۳ کیلومتر رسیده است.

به گزارش ایسنا، گزارش‌های آماری وزارت راه و شهرسازی در پایان آبان ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد طول بزرگراه‌های کشور به ۱۹ هزار و ۸۹۴ کیلومتر معادل ۵۶۸ برابر قبل از انقلاب و طول آزادراه‌های کشور به ۲۷۹۳ کیلومتر معادل ۳۷ برابر پیش از انقلاب رسیده است.

هچنین طبق این گزارش طول راه‌های آسفالت‌شده روستایی ۱۰۹ هزار و ۹۳۵ کیلومتر معادل ۳۷ برابر قبل از انقلاب و ظرفیت بنادر تجاری برای انجام عملیات تخلیه و بارگیری ۲۷۳ میلیون تن معادل ۱۴ برابر قبل از انقلاب شده است.

ظرفیتی که در بنادر بتوان در شرایط مطلوب عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری را انجام داد ۸۵۰۰ هزار TEU معادل ۱۱۳ برابر قبل از انقلاب بوده است.

طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی تعداد آزمایش‌های کنترل کیفی در حوزه پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وسازها در سطح کشور دو میلیون و ۸۰۰ هزار مورد معادل ۱۹ برابر و تهیه طرح‌های اختالط آسفالت، بتن و مطالعات ژئوتکنیک در پروژه‌های حوزه راه و شهرسازی ۲۹۶۲ معادل ۹ برابر قبل از انقلاب شده است.

برنامه‌ریزی برای ۴۵ هزار متری کردن بزرگراه‌های کشور

به گزارش ایسنا، پیش از این در شهریورماه سال جاری، خیرالله خادمی -مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور- گفته بود: ۲۷۶۱ کیلومتر آزادراه در حال بهره‌برداری و ۱۰۳۸ کیلومتر به صورت اشتراکی با سرمایه‌گذاران در حال کار است؛ همچنین ۱۸۸۲ کیلومتر آزادراه در حال مطالعه داریم؛ در حوزه بزرگراه‌ها نیز نزدیک به ۶۰۳۲ کیلومتر در دست اجراست و ۳۱۴۲ کیلومتر در دست مطالعه است و برنامه داریم طول‌ بزرگراه‌های کشور را به ۴۵ هزار کیلومتر برسانیم.

خادمی بیان کرد: در بخش آزادراهی هم طی یک سال آینده برنامه افتتاح پنج پروژه را داریم که شامل پروژه آزادراه شیراز به اصفهان‌ به طول‌ ۲۱۰ کیلومتر، منجیل به رودبار به طول هشت کیلومتر، ‌تهران به شمال به طول ۲۲ کیلومتر، مراغه به هشترود به طول ۳۰ کیلومتر، تبریز به صوفیان به‌طول ۲۴ کیلومتر است. برای اتمام این پروژه‌ها به بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است که نیمی از آن را دولت و نیمی را بخش خصوصی تأمین می‌کند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401091207713/%DB%B1%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%DB%B2%DB%B7%DB%B9%DB%B3-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85