۲۰۰ حکم از قانون هوای پاک اجرا نشد/ رسیدگی قضایی به ترک فعل ها – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد عسکری در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: در بحث قانون هوای پاک، تعدادی از دستگاه‌ها از جمله وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، وزارت صمت و سازمان محیط زیست مکلف بودند احکامی را اجرایی کنند،

عسکری گفت: با توجه به عدم اجرای این احکام در قالب قانون، این اقدام را مصداق ترک فعل دانستیم و دستگاه‌ها را به دستگاه‌های نظارتی معرفی کردیم.

وی افزود: بعضی از دستگاه‌ها اذعان کردند یکی از دلایل عدم اجرای احکام، مشکلات مالی و کهنه بودن فضای تولیدی بوده است و بعضاً هم اشاراتی داشتند به اینکه از نظر ظرفیتی و قابلیتی نتوانستند فضا را دنبال کنند و همچنین به تحریم هم اشاره کردند.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5674795/%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%87%D8%A7

وی ادامه داد: ما در راستای وظیفه نظارتی خودمان در وزارت کشور با حضور دستگاه‌های متولی جلسه گذاشتیم و به تک تک دستگاه‌ها تذکر دادیم. ضمن اینکه کمیته محیط زیست مجلس هم با جدیت موضوع را پیگیری می‌کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس افزود: همه دستگاه‌هایی که مرتبط با این موضوع بودند طبق قانون هوای پاک باید ۲۲۰ احکام را اجرایی و عملیاتی می‌کردند با این حال بر اساس بررسی‌هایی که داشتیم، مشخص شد تقریباً ۲۰ قانون اجرایی شده و حدود ۱۴۰ قانون، ناقص اجرا شده، یعنی کامل اجرا نشده و ۶۰ حکم هم اجرا نشده است؛ یعنی تقریباً نزدیک به ۲۰۰ حکم یا اجرا نشده یا ناقص اجرا شده است.