۲۱ هکتار از اراضی ملی در شهرضا رفع تصرف شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

رفع تصرف اراضی در مبارکه و سمیرم

فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان افزود: سامانه ۱۶۵۶ به صورت شبانه روزی به منظور دریافت اخبار و اطلاعات مردمی در ارتباط با تصرف اراضی ملی و دولتی فعال است و مردم عزیز استان اصفهان می‌توانند موارد تصرف، تعرض و دخالت در اراضی دولتی و ملی را از طریق تماس با این شماره به یگان حفاظت اراضی گزارش دهند.

وی با اشاره به ۲ مورد تعرض به اراضی ملی در شهرستان‌های مبارکه و سمیرم نیز گفت: در روزهای اخیر پنج هزار متر مربع از اراضی ملی شهرستان مبارکه به ارزش ۵۰ میلیارد ریال و یک هکتار از اراضی ملی شهرستان سمیرم به ارزش یکصد میلیارد ریال رفع تصرف شد.‌


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5742627/%DB%B2%DB%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B4%D8%AFسرهنگ باقری با اشاره به اینکه هرگونه اقدام فیزیکی مانند دیوار و فنس کشی در اراضی ملی و دولتی ممنوع است و تصرف اراضی ملی و دولتی به شمار می‌رود، گفت: تیم‌های گشت و مراقبت یگان حفاظت اراضی در گستره شهرهای استان اصفهان به صورت پیمایش روزانه در حال گشت زنی برای رصد اراضی ملی و دولتی تحت پوشش هستند و در صورت مشاهده موارد مربوط به تصرف این اراضی اقدامات قانونی لازم را انجام می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: مساحت اراضی رفع تصرف شده ۲۱ هکتار به ارزش ۶۳۶ میلیارد ریال بود که با اقدامات صورت گرفته این اراضی به بیت‌المال بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیرسعید باقری اظهار داشت: در کمتر از یک هفته اخیر، سه فقره تعرض به اراضی ملی و دولتی شهرستان شهرضا با هوشیاری کارکنان این فرماندهی شناسایی و از چنگال متصرفان خارج و رفع تعرض شد.