۵۰۰ متر ویلا در فرمانیه: ۲۸هزار تومان قسطی +عکس و آگهی

۵۰۰ متر ویلا در فرمانیه: ۲۸هزار تومان قسطی +عکس و آگهی

۲۳۳۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1820123/%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DB%B2%DB%B8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B3%D8%B7%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C

اراضی فرمانیه متعلق به شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما، نخست‌وزیر ایران در دوران احمد شاه قاجار است که سال ۱۲۸۸ از محمدولی‌خان آصف‌السلطنه خریدارای و بین فرزندان خود تقسیم کرد. در دهه ۱۳۴۰ قطعه بندی و ساخت و ساز در فرمانیه شدت گرفت. روزنامه اطلاعات ۱۰ مهر ۱۳۴۲ از ساخت ۲۵۰ ویلا در این منطقه خبر داده و از فروش ویلا با ۲۸ هزار تومان به روش اقساطی گزارش داده است. در این آگهی افزایش ۱۵۰ هزار تومانی و ۱۸۰ هزار تومانی ویلاها پیش بینی شده. گفتنی است که ۱۴ سال بعد از این آگهی، براساس آگهی که در روزنامه اطلاعات ۱۳۵۶ چاپ شده قیمت ویلای ۴۵۰ متری در فرمانیه ۲ میلیون تومان ذکر شده. آگهی را بخوانید و عکسی از اواخر دهه ۴۰ در فرمانیه مشاهده کنید.