۵۷۳ هکتار اراضی ملی و موات داخل حریم در استان اصفهان تحصیل شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان ادامه داد: علاوه بر این در راستای اجرای دقیق قانون حدنگار ۹۱۴ سند دفترچه‌ای اراضی دولتی استان اصفهان به سند تک برگ تبدیل شده است.

به گفته قاری قرآن، در اداره حقوقی، تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی له و علیه دولت (جاری و مختومه) به تعداد ۸۹۶ رأی و طرح دعوی و تکمیل پرونده برای متصرفین اراضی دولتی به تعداد ۷۶ قطعه انجام پذیرفته است.

وی افزود: در اداره املاک، بانک زمین و حفاظت از اراضی، ۵۷۳ هکتار از اراضی ملی و موات داخل حریم در سطح استان، بنام دولت با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن تحصیل شد که این میزان بیش از ۵ برابر برنامه ابلاغی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاری‌قرآن اظهار داشت: معاونت املاک و حقوقی این اداره کل با برنامه ریزی و تلاش بی وقفه توانسته است در سال جاری جلوتر از اهداف تعیین شده در اکثر شاخص‌های اختصاصی عمل کند.

قاری قرآن خاطرنشان کرد: در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان اراضی مورد نیاز برای بیش از ۹۱ هزار واحد تأمین شده و به همین منظور در سطح استان اصفهان تا کنون ۴۷۱ هکتار اراضی، الحاق به محدوده شده است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5651458/%DB%B5%DB%B7%DB%B3-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اضافه کرد: در حوزه واگذاری، تا کنون اراضی مورد نیاز برای ساخت ۱۵۰ واحد مسکونی اقشار ویژه تأمین شده؛ همچنین به منظور عمل به تکالیف قانونی در حال حاضر جمعاً بیش از ۹۷۹ مورد اراضی با کاربری‌های مسکونی و ۳۹ هکتار اراضی غیرمسکونی شامل اداری، تجهیزات شهری، خدماتی، درمانی و بهداشتی، صنعتی و مذهبی واگذار شده است.