۷۰ همت برای زمین‌های مورد نیاز طرح جوانی جمعیت تامین شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در راستای حمایت از جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: تا کنون به تعداد زیادی از خانواده‌های چند فرزندی، به منظور اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، زمین رایگان واگذار شده است.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: تأمین زمین مورد نیاز طرح جوانی جمعیت و انجام اقدامات آماده سازی آنها و تقدیم به متقاضیان حدود ۷۰ همت منابع مالی نیاز داشت که انجام شد و یکی از بزرگ‌ترین مولدسازی‌های تاریخ کشور در بحث جوانی جمعیت رقم خورد و برای تأمین زمین و عرضه به متقاضیان در سال جاری به مقدار سال ۱۴۰۲ و بیشتر هدف‌گذاری شده است.

وی با اشاره به واگذاری ۹۳۰۰ قطعه زمین به متقاضیان یزدی در روز گذشته بیان کرد: تا روز گذشته ۷۵ هزار متقاضی زمین دریافت کردند و در تلاش هستیم تا زمین هر یک از متقاضیان تحویل آنها شود.

بذرپاش با بیان اینکه تأمین این زمین‌ها در نقاط مختلف کشور کار آسانی نیست، تصریح کرد: این زمین‌ها برای آماده سازی و واگذاری به متقاضیان باید مراحل قانونی خود را سپری کنند و سپس در صورت نیاز تغییر کاربری یا به محدوده‌های شهری الحاق شوند.

به گزارش مهر، یکی از بندهای قانون جوانی جمعیت واگذاری زمین به خانواده‌های سه فرزند و بیشتر (بر اساس زمان تولد فرزند سوم به بعد) است که در سال گذشته، بیش از ۷۴ هزار متقاضی جوانی جمعیت که شروط لازم را کسب و در سامانه ثبت نام کرده بودند، طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی زمین مناسب را برای مسکن دریافت کردند.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/6109841/%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF