۷۵ درصد راه‌های روستایی استان مرکزی نیازمند تعمیرند

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401082417118/%DB%B7%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF

حمید انعامی، مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی نیز گفت: سه رویکرد محوری اداره کل راه و شهرسازی ایجاد آزادراه، بزرگراه و راه اصلی است که بر اساس برنامه ششم توسعه پیش بینی ایجاد آزادراه تا پایان سال گذشته،  ۲۸۰ کیلومتر بود که ۲۲۲ کیلومتر معادل ۷۹ درصد این مهم، تحقق یافت.

وی تصریح کرد: به جهت واقع شدن بسیاری از معادن در مسیر جاده های روستایی، تردد و حمل بار توسط خودروهای سنگین، آسیب های زیادی به راههای روستایی وارد شده است که انتظار می رود تخصیص اعتبار دو درصد مالکانه برای نگهداری جاده ها پیگیری شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی ادامه داد: در سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان مرکزی، اعتبارات مناسبی در این حوزه برای استان اختصاص یافت که امیدواریم با تزریق به موقع اعتبارات بتوان اقدامات مناسب تری جهت ایجاد و تکمیل طرح های عمرانی استان انجام داد.

جهانی ادامه داد: در حال حاضر  ۷۵ درصد راه‌های روستایی نیازمند تعمیر و مرمت هستند که نیازمند اعتبار است.

وی افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه، می‌بایست سهم حمل و نقل جاده ای کاهش پیدا کند اما در حال حاضر بیشترین سهم جابجایی ها با ۸۵ درصد مربوط به جاده هاست، ریلی ۱۰ درصد و حمل و نقل هوایی نیز پنج درصد است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی تصریح کرد:  نصب دوربین های ثبت تخلف سال گذشته افزایش یافته است؛ بر اساس برنامه ششم توسعه افزایش راه‌های فرعی هدفگذاری شده بود که ۶۷ درصد برنامه محقق شد، همچنین در راستای افزایش طول راه،های روستایی نیز ۲۰ درصد تحقق پیدا کرده است.

انعامی بیان کرد: پیش بینی ایجاد راه اصلی تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز بر اساس برنامه ششم توسعه ۶۴۸ کیلومتر بود که به صورت تجمیعی ۴۸۵ کیلومتر آن معادل ۷۴ درصد به صورت تجمیعی محقق شد.
وی خاطرنشان کرد: تقاطع پل شهدای سنجان نیز از ابتدای امسال  پیشرفت فیزیکی خوبی داشته و امیدواریم تا یکماه آینده این تقاطع به بهره برداری برسد.

مهرداد جهانی روز سه شنبه ۲۴ آبان در شورای برنامه ریزی توسعه استان مرکزی اظهار کرد: از جمله وظایف و رویکردهای اصلی این اداره کل جابجایی مسافر و حمل و نقل عمومی و ایجاد و نگهداری راه‌های فرعی و روستایی  است.

وی افزود: پیش بینی ایجاد بزرگراه در استان تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز ۶۱۱ کیلومتر  بود که در این بازه زمانی به صورت تجمیعی ۴۸۲ کیلومتر معادل ۷۸ درصد محقق شد.

ایسنا/مرکزی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: در حال حاضر  ۷۵ درصد راه‌های روستایی استان نیازمند تعمیر و مرمت هستند که انجام آن نیازمند اعتبار است.