۷ هزار واحد نهضت ملی پردیس در دست ساخت/ تحویل ۲۰۰ واحد تا آخر سال – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

رئیس هیأت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس در خصوص اجرای طرح نهضت ملی مسکن در آن شهر جدید گفت: سهم پردیس در گام نخست برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن ۲ هزار و ۸۲۲ واحد و در گام دوم ۳ هزار و ۵۰ واحد برنامه ریزی شده است که در مجموع ۵ هزار و ۸۷۲ واحد طرح نهضت ملی مسکن برنامه‌ریزی شد تا در پردیس توسط تعاونی‌ها احداث شود.

وی گفت: در برنامه است تا پایان سال حدود ۲۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن در پردیس تکمیل و تحویل متقاضیان شود.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5674864/%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، ابراهیم نظری نیا اظهار کرد: بیش از ۷ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در پردیس در دست ساخت است. از این تعداد ۲ هزار و ۴۳ در مشارکت شرکت عمران و بانک مسکن و سایر واحدها را نیز تعاونی‌های مختلف در دست ساخت دارند.