۸۳۰ پرواز از فرودگاه امام خمینی به عتبات عالیات

از ۱۲ شهریور تاکنون زائران با ۸۳۰ پرواز از فرودگاه امام خمینی به عتبات عالیات در عراق سفر کرده اند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ​سعید چلندری سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی از زائران اربعین خواست بلیت رفت و برگشت خود را پیش از عزیمت به عراق و نیز پس از بازگشت برای شهر‌های کشور تهیه کنند به دلیل آنکه در فرودگاه، بلیت هواپیما صادر نمی‌شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3576260/%DB%B8%DB%B3%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA