۸ تقاطع غیرهمسطح در استان اصفهان در حال ساخت است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر از پایگاه خبری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، بهزاد شاهسوندی در خصوص وضعیت احداث تقاطع‌های غیر همسطح استان اظهار داشت: در حال حاضر هشت تقاطع غیر همسطح در پهنه استان اصفهان با اعتبار هزینه شده یکهزار و ۸۹ میلیارد ریال در دست احداث است.

وی ادامه داد: احداث تقاطع غیر همسطح محور علویجه به پلیس راه در محل تلاقی با آزاد راه غرب از سال ۱۳۹۹ آغاز و در حال حاضر پیشرفت ۹۸ درصدی دارد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: این پروژه دارای پل دو دهانه ۲۲ متری و پنج کیلومتر راهسازی بوده است و ۱۶۴ میلیارد ریال برای احداث آن هزینه شده است.

وی در خصوص احداث زیرگذر کاشان – نوش آباد واقع در کمربندی کاشان ابراز داشت: این زیرگذر دارای سه دهانه ۱۵ متری و سه کیلومتر راهسازی است که از سال ۱۳۹۸ احداث آن آغاز شده است و در سال ۱۴۰۳ پایان می‌یابد همچنین با پیشرفت ۱۵ درصدی تا کنون ۱۴۸ میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.

شاهسوندی گفت: زیرگذر چرمهین زمان آباد دارای یک دهانه ۱۰ متری بوده که از سال ۱۳۹۶ احداث آن شروع شده و دارای ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی است.

وی افزود: این پروژه سه کیلومتر راهسازی داشته و در مجموع برای احداث این زیرگذر ۱۰۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص وضعیت احداث پل زیرگذر افجد در محور کمربندی جنوب غربی گفت: این زیرگذر نیاز به احداث دو دهانه ۱۳.۵ متری و ۲.۵ کیلومتر راهسازی دارد که با پیشرفت ۱۵ درصدی تا کنون ۳۲ میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.

وی از دیگر تقاطع‌های غیر همسطح استان به زیرگذر الکترونیک اشاره کرد و گفت: برای این زیرگذر نیاز به احداث چهار دهانه ۲۲ متری و پنج کیلومتر راهسازی است که با پیشرفت ۳۵ درصدی تاکنون ۲۳۴ میلیارد ریال برای آن هزینه شده است.

شاهسوندی با بیان اینکه احداث زیرگذر وانشان در سال ۱۴۰۰ آغاز شده و پیش بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، عنوان کرد: این پروژه دارای ۳.۵ کیلومتر راهسازی و پل یک دهانه هشت متری بوده که در حال حاضر با اعتبار هزینه شده ۱۱۴ میلیارد ریالی دارای پیشرفت ۳۵ درصدی است.

وی از دیگر تقاطع‌های غیر همسطح استان اصفهان به زیرگذر اسحاق آباد و زیرگذر سادیان- برزک اشاره کرد و گفت: احداث این دو زیرگذر در سال جاری آغاز شده و پیش بینی می‌شود در سال ۱۴۰۳ تکمیل شود.

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان اضافه کرد: زیرگذر اسحاق آباد شامل پل دو دهانه هشت متری و یک کیلومتر راهسازی بوده که تا کنون ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ۱۵۴ میلیارد ریال برای آن هزینه شده است همچنین زیرگذر سادیان نیز دارای سه دهانه ۸.۵ متری و سه کیلومتر راهسازی بوده که با پیشرفت ۱۵ درصدی تا کنون ۱۳۸ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5677104/%DB%B8-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA